Kaheksa käega kirurg

Millist Filmi Näha?
 

Josh:Mida nimetate kaheksa käega kirurgiks?
William:Mida?
Josh:Doktopus.