Uute skautide nõuded saabuvad

Koos uue aastaga on uued skautide nõuded.

BSA on teatanud muudatustest teatavate teenetemärkide nõuetes, samuti mõningatest muudatustest auastme edutamise nõuetes. Kogu ajakohase teabe leiate 2011. aasta skaudipoiste nõuete raamatust, mis on peagi saadaval teie kohalikus skautide poes.

2011. aasta väljaanne parandab 2009. aasta skautide käsiraamatust leitud vea, mis sisaldas valesti buglerit Eagle Scouti nõude 4 kohase vastutusalasena.

Astronoomia, ratsutamise, tuumateaduse, vibulaskmise ja spordi teenetemärkide nõuetes on muudatusi. Nõuded uutele teenetemärkidele leiate ka geopeituse, leiutamise ja skautluse pärandist.

Saate vaadata kõiki kehtivaid ja ajakohaseid nõudeid siin . (Veenduge ja kerige natuke allapoole.)

Kui olete juba hakanud töötama aegunud nõuetega teenetemärgi kallal, ei pea te muudetud nõuetega uuesti alustama. Jätkake lihtsalt oma praeguse teenetemärgi brošüüriga seda rada, mida mööda liigute.