Miks õpilane oma kodutööd sõi

SANTANA:Miks õpilane oma kodutööd sõi?
SAMMY:Miks?
SANTANA:Õpetaja ütles talle, et see on käkitegu.